Rapport om forankring af Det Digitale Byggeri

For at understøtte Det Digitale Byggeri, er der behov for en langsigtet forankring af udviklings- og implementeringsaktiviteterne. EBST har derfor taget initiativ til at få udarbejdet rapporten "Forankring af Det Digitale Byggeri", som skal opstille og vurdere en række muligheder for en langsigtet forankring af de fremadrettede opgaver indenfor DDB.


 

Det gøres ved at identificere de nødvendige opgaver og beskrive kravene til en organisation, som i fremtiden vil kunne varetage dem.

I arbejdet med at definere opgaverne, har der været brug for en vision for DDB. EBST har sammen med andre interessenter fundet frem til følgende:

Vision for Det Digitale Byggeri
Det Digitale Byggeri vil skabe værdi for de samlede processer forbundet med bygninger fra vugge til grav, det vil sige fra tanke over planlægning, design og konstruktion til drift og helt til nedrivning.

Dette gøres ved at effektivisere og digitalisere informationsstrømmene gennem processerne - baseret på bygherrekravene fra Det Digitale Byggeri og dagens praksis i Danmark, men med fokus på størst mulig sammenhæng med tiltag uden for landets grænser. 

Læs mere om Det Digitale Byggeri

Læs mere om samme emne

Level(s) - fælles europæisk certificering
Level(s) - fælles europæisk certificering
Det nye fælleseuropæiske framework for bæredygtighed, Level(s), kan nu findes i en officiel udgave. Level(s) definerer et fælles sprog for bæredygtighed og introducerer 16 indikatorer til måling af bæredygtigheden fordelt på 6 overordnede emner (Macro Objectives). Særlig de danske rådgivende har bidraget væsentligt til den endelige udgave fra EU.