Endelig tekst til klimakrav i BR18

Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober. Dette skyldes, at lovgivninger af denne karakter skal notificeres i EU for at sikre, at bestemmelserne er forenelige med EU-lovgivning. I FRI er vi ganske overbevist om, at der ikke kommer ændringer i kravene fremsendt til EU og mener derfor, at ordlyden kan betragtes som den endelige tekst.

Herunder kan du læse den endelige tekst, et samlet høringsnotat fra Bolig- og Planstyrelsen med opsummering af de indkomne høringssvar og styrelsens svar på høringsbemærkninger, FRI's høringssvar samt Erhvervsministeriets vurdering af de administative byrder. 

Vil du høre nærmere, er du velkommen til at tage kontakt til Majbritt Juul på mail mj@frinet.dk eller telefon 35253746.

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK), som er forankret under Bolig- og Planstyrelsen, har udarbejdet et faktaark om VCBK og de nye klimakrav og to illustrationer med oversigt over klimakrav og en tidslinje fra kravene, du finder herunder. Du kan også downloade en PowerPoint-præsentation om klimakravene og VCBK til frit brug her: https://byggeriogklima.dk/nyheder/faa-powerpoint-om-klimakravene-til-fri-brug/