Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav

Af Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen, Palle Thomsen, adm. direktør Brancheforeningen Danske Byggecentre, Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen, Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder, Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Mette Qvist, direktør, Green Building Council, Kirsten Nielsen, formand, Konstruktørforeningen, Bjarke Møller, direktør, Rådet for Grøn Omstilling og Mikael Koch, direktør, Træinformation

”Klimakrisen er vor generations største udfordring”. Således indledes afsnittet om klima i regeringsgrundlaget for Danmarks nye regering. Klimakrisen er en enorm udfordring. En udfordring, som byggebranchen er en stor del af. Byggeri, anlæg og drift af bygninger står for 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledninger. Det er for højt. Det forpligter, synes vi. Det forpligter os til at se indad og på, at vi som branche rykker den grønne omstilling ind i centrum af byggeriet.

Derfor har vi glædet os til d. 1. januar 2023. Normalt ikke en dag, de fleste af os ser frem til. Det er en dag, hvor hovedet ofte føles tungt, og hvor aftenens festmåltid er erstattet med take-away og cola. Men den 1. januar 2023 er også dagen, hvor der træder nye klimakrav til byggeriet i kraft. Klimakrav, der betyder, at der skal beregnes en klimapåvirkning for hele byggeriet – en såkaldt livscyklusvurdering. For nybyggeri over 1.000 m2 vil der nu være en max grænse for CO2-udledning på 12 kg pr. m2. Det er et nybrud. Vi er den første branche i Danmark, som der bliver stillet overfor sådan et krav. Og vi er det første land i EU til at stille sådan et krav til en branche.

Det kan måske undre, at vi som branche indrykker en annonce for at fejre, at vi bliver reguleret. Men vi har i en lang årrække ønsket, at der bliver stillet klimakrav til byggeriet. Byggebranchen i Danmark er, og har længe været godt på vej med at bygge bedre. Bygge med bærende konstruktioner i træ, nye former for materialer og inddragelse af naturen i design. Vi er kommet et stykke. Men med de nye krav kommer vi et meget stort skridt i retningen af at kunne bygge mere bæredygtigt.

Omkring 80 pct. af de bygninger, der står her i dag, vil også stå her i 2050. Vi kommer ikke uden om, at vores eksisterende bygningsmasse skal energieffektiviseres og -renoveres. Men der vil også være behov for at bygge nyt i fremtiden – for vores samfund vokser, ændrer sig og flytter sig. Det skal byggeriet kunne håndtere. Vi skal bryde med vores vaner, og når vi fremover skal bygge nyt og renovere, skal det gøres på en måde, som begrænser CO2-udledningen og trækket på jordens ressourcer. Det vil klimakravet hjælpe med.

Og vi er ikke bange for, at der nu stilles klimakrav. Tværtimod er det en gylden mulighed for den danske byggebranche til at levere konkrete løsninger til Danmark, og til resten af verden, der reducerer byggeriets klimapåvirkning. Men vi kommer ikke sovende til implementeringen af klimakravene. For nogle i branchen vil der være et årtis erfaring med beregning af byggeriets klimapåvirkning igennem f.eks. certificeringsordningen DGNB at tage udgangspunkt i. Men for de fleste i branchen er det en ny stor opgave, som de står over for.

Vi er klar til dette store og vigtige skridt. Men der er fortsat et stykke vej for at nå helt i mål. En grænseværdi på 12 kg er, for langt de fleste byggerier, ikke ambitiøs nok. Kravene skal løbende strammes, differentieres og udvides. Vi glæder os til at samarbejde med det nye Folketing, den nye regering og den nye social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, om at rykke barren for det bæredygtige byggeri.

Godt nytår.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Klimaforandringernes konsekvenser for den danske infrastruktur, bygningsmasse og urbanisering forudses at blive en af samfundets største udfordringer de kommende årtier - men måske den dårligst forberedte, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, sammen med en række debattører, bl.a. Katherine Richardson og Erik Rasmussen, i en kronik i Berlingske. ”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. De vil have en betydelig indvirkning på vores infrastruktur, herunder veje, broer, energianlæg, teleinfrastruktur og andre bygninger og anlæg”, lyder det fra debattørerne, som opfordrer til, at der hurtigt træffes politiske beslutninger om en plan, der forbereder Danmark på en ny klimavirkelighed.
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte, skriver FRI i et debatindlæg.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Virksomhederne står over for en stor opgave, når de skal gå fra fossil til vedvarende energi. Staten bør stille værktøjer til rådighed. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.