Debat: En åben, dansk økonomi bør have nem visumproces

Af Anne H. Steffensen, administrerende direktør i Danske Rederier; Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri; Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening; Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører; Anette Snedgaard Galskjøt, administrerende direktør for Danish Export Association; Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv; Merete Juhl, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer og Jakob Brandt, administrerende direktør for SMVdanmark, Berlingske d. 15. februar 2023. 

Rigtig mange danske virksomheder er bredt repræsenteret i hele verden. Som en lille, åben økonomi har vi formået at skabe virksomheder herhjemme, som har bredt sig langt ud over landets grænser. I dag er tusindvis af udlændinge ansat på danske virksomheders kontorer rundt om i verden.

En af styrkerne ved at være en international virksomhed er, at man kan trække på kompetencer og viden fra medarbejdere i hele verden.

Men her hopper kæden desværre af, når medarbejdere fra tredjelande skal til Danmark i en kortere tidsbegrænset periode. Den åbne, danske økonomi er nemlig stort set blevet lukket over for visumudstedelse til ansatte fra for eksempel Indien eller Tyrkiet. Og skulle det lykkes at få adgang til den dansklokaliserede del af virksomheden i forbindelse med en konference eller et kursus, så er det på baggrund af, at deltageren ikke må bidrage med noget egentligt værdiskabende, som at holde et oplæg eller undervise i et it-system.

Visumprocessen er blevet så rigid og nidkær, at der sagsbehandles helt ned til, hvad den enkelte visumansøger skal bidrage med under sit korte besøg. Det, synes vi i de danske erhvervsorganisationer ganske enkelt, er at gøre tingene for bøvlet. Vi stiller os undrende over for, at man som ansat i et tredjeland de facto skal formenes adgang, hvis man har noget at bidrage med under et tidsbegrænset besøg. Vi bryster os af at være en vidensnation, men vi vil ikke have viden fra udvalgte lande. Det er forkert, og det tjener hverken de danske virksomheder eller dansk økonomi og i sidste ende heller ikke det danske velfærdssamfund.

Det nuværende system er for restriktivt og tillader ikke den nødvendige mobilitet.

Mange af de største, danske virksomheder har ansatte og underafdelinger i hele verden. Her er det helt nødvendigt, at man kan samles til efteruddannelse, konferencer, møder og alt muligt andet på tværs af landegrænser og nationaliteter, uden at danske visumregler skal være stopklods.

Mange af de internationale virksomheder, som vi er glade for at kunne trække til Danmark, oplever, at de ikke reelt kan bruge deres internationale eksperter til at bidrage til opgaveløsning i Danmark. Det gør Danmark til et mindre attraktivt land at investere i.

Der er flere årsager til, at det er blevet svært at skaffe visum til medarbejdere. Der er en politisk dimension, hvor myndighederne er begyndt at vurdere visum ud fra en strammere praksis. Det kommer med en meget høj pris for virksomhederne, der rammes uforholdsmæssigt hårdt af den stramme praksis. Den anden årsag er, at ressourcerne på de danske ambassader er presset af et stort antal ansøgninger og en stigende sagsbehandlingstid pga. øgede dokumentationskrav. Her skal krav og indsats gå hånd i hånd. Det er trist, hvis for få ressourcer i udenrigstjenesten skal være grund til, at ansatte ikke kan komme til Danmark.

Uanset, om det er politiske prioriteringer eller manglende ressourcer, der er hovedårsag, så er det et problem, som kan og skal løses. Det har stor negativ indvirkning på virksomhederne, at det at opnå dansk visum bliver en hæmsko for et dansk erhvervsliv, der har behov for øget mobilitet. Helt generelt oplever vi en regering, som gerne vil erhvervslivet og har et ønske om at skabe et godt land at drive virksomhed i. Med en smidiggørelse af visumreglerne vil regeringen fjerne en stor hæmsko for virksomhederne og gøre det muligt at åbne dørene for vores internationale kolleger og samarbejdspartnere.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Klimaforandringernes konsekvenser for den danske infrastruktur, bygningsmasse og urbanisering forudses at blive en af samfundets største udfordringer de kommende årtier - men måske den dårligst forberedte, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, sammen med en række debattører, bl.a. Katherine Richardson og Erik Rasmussen, i en kronik i Berlingske. ”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. De vil have en betydelig indvirkning på vores infrastruktur, herunder veje, broer, energianlæg, teleinfrastruktur og andre bygninger og anlæg”, lyder det fra debattørerne, som opfordrer til, at der hurtigt træffes politiske beslutninger om en plan, der forbereder Danmark på en ny klimavirkelighed.
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte, skriver FRI i et debatindlæg.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Virksomhederne står over for en stor opgave, når de skal gå fra fossil til vedvarende energi. Staten bør stille værktøjer til rådighed. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen.
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.