Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI, Klimamonitor den 7. december 2022

I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, administrerende direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i Cowi, i dette debatindlæg.

Kære politikere – når I disse uger forhandler om et nyt regeringsgrundlag, så husk klimaet.

Og husk, at klimaudfordringerne nok ikke bliver løst i den kommende regeringsperiode – der er behov for, at I tør tænke langsigtet; langt mere end fire år ud i fremtiden. I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er ønsket til en ny regering klart: det kommende regeringsgrundlag skal være grønt.

Der skal som noget af det første satses massivt på udbygningen af vedvarende energikilder i vores energisystem, men selv om en hurtig og ambitiøs indsats her er vigtig, så er det ikke nok. Vi skal ikke kun tænke grønt – vi skal også tænke smart.

Derfor bør det være helt centralt, at Danmarks nye regering tør formulere en langsigtet plan på tværs af både ministerier og sektorer.

Et kommende regeringsgrundlag bør indeholde et initiativ om at udarbejde langsigtede planer for, hvordan vi på en smart måde udnytter og samtænker de forskellige forsyningssektorer i Danmark – skaber et robust energisystem gennem sektorkobling. Og et initiativ om at ville handle på planerne.

Vores energisystem spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Og vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden, end vi gør i dag. Det er afgørende, at vi optimerer både selve systemet og brugen af det, så vi i fremtiden benytter de rigtige energikilder på de rigtige tidspunkter og på de rigtige steder.

Vil vi optimere systemet er det vigtigt, at vi prioriterer at styrke elnettet, da det udgør rygraden i vores energisystemet. Ved at tænke på tværs af udfordringerne og have en høj grad af sektorkobling kan vi lave løsninger, der spiller sammen, og gennem denne synergi mindske det samlede energiforbrug og udledningen af klimaskadelige emissioner; kort sagt, med bedre sektorkobling kan vi nå længere med den grønne omstilling.

Sektorkobling har også en afledt positiv effekt, udover betydningen for klimaet. Den handler om forsyningssikkerhed. Og er der noget det seneste år har lært os, så er det, at energipolitik også er sikkerhedspolitik. Derfor skal vi arbejde for at gøre vores energi- og forsyningssektor mere robust, så vi også næste vinter kan få lys i lamperne og varme i radiatorerne.

Men forsyningssikkerhed kommer ikke af sig selv. Den kræver politisk vilje og tålmodighed. Vores sikkerhed for, at vi har en stabil forsyning, hænger nøje sammen med den måde, vores energisystem er skruet sammen på. Og det er endnu en grund til at tænke de forskellige dele af både energi- og forsyningsinfrastruktur-sektorerne samt industri- og transportsektorerne sammen, så vi får de bedste forudsætninger for at kunne sikre, at danskerne har nok energi til de dage, hvor solen ikke skinner og hvor vinden ikke blæser.

Derudover er der brug for, at vi styrker både energibesparelser og energieffektivisering fordi det understøtter et mere robust VE-baseret energisystem, og byggeriet er derfor endnu en sektor, der bør regnes med i den samlede plan. Skal vi i mål med den grønne omstilling og høste gevinsterne ved en høj grad af sektorkobling er der behov for et opgør med politikernes, virksomhedernes og ministeriernes nuværende måde at tænke energipolitik på.

Energipolitik er også infrastruktur-, miljø- og sikkerhedspolitik, og derfor må og skal den nye regering, og ministerier og styrelser, gøre op med silotænkning og rette deres fokus bredt på tværs af sektorer og forsyningsarter.

Så kære politikere, husk sektorkobling når I forhandler regeringsgrundlaget – og husk modet til at tænke langsigtet og grønt.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Klimaforandringernes konsekvenser for den danske infrastruktur, bygningsmasse og urbanisering forudses at blive en af samfundets største udfordringer de kommende årtier - men måske den dårligst forberedte, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, sammen med en række debattører, bl.a. Katherine Richardson og Erik Rasmussen, i en kronik i Berlingske. ”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. De vil have en betydelig indvirkning på vores infrastruktur, herunder veje, broer, energianlæg, teleinfrastruktur og andre bygninger og anlæg”, lyder det fra debattørerne, som opfordrer til, at der hurtigt træffes politiske beslutninger om en plan, der forbereder Danmark på en ny klimavirkelighed.
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte, skriver FRI i et debatindlæg.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Virksomhederne står over for en stor opgave, når de skal gå fra fossil til vedvarende energi. Staten bør stille værktøjer til rådighed. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen.
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.