Debat: Ingen kandidatuddannelser bør forkortes

Af: Henrik Garver, adm. direktør FRI; Licitationen den 2. april 2023

Kompetencer er alfa og omega for et vellykket stykke arbejde. Regeringens oplæg til uddannelsesreform, hvor op imod halvdelen af alle kandidatuddannelser skal halveres fra to-årige til et-årige forløb, er det helt forkerte greb, hvis målet er at styrke Danmark som vidensamfund.

Set fra et rådgivende ingeniørperspektiv, så er det desuden den helt forkerte vej at gå, hvis vi ser på behovet for at få flere fagligt stærke medarbejdere i de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder. Og det gælder også, selvom de planlagte halveringer ikke nødvendigvis rammer ingeniøruddannelserne helt så voldsomt, som de rammer andre uddannelser.

Derfor har FRI, sammen med blandt andre IDA, Engineer the Future og en række virksomheder, sendt et åbent brev til forsknings- og uddannelsesordførerne i Folketinget, og kommunikeret med helsidesannoncer i en række medier.

Dyre planer

Vores budskab er, at regeringens planer om at halvere op imod hver anden kandidatuddannelse i sidste ende kan blive dyrt for danske virksomheder og det danske samfund som helhed.

For vi har en række vigtige opgaver foran os, ikke mindst med den grønne omstilling, fremtidens energiforsyning og klimatilpasning. Og vi kan ikke tillade os at løse dem halvt – eller overlade dem til nogen, der ikke har kompetencerne til at løfte dem.

De tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er en vigtig del af fundamentet i den danske vækstmotor, og kandidaternes ekspertviden er i høj grad en medvirkende faktor bag drivkraften i Danmarks position som vidensamfund. En halvering af kandidaten på disse områder kan derfor hurtigt blive en kortsigtet løsning, hvor vi som nation står tilbage med færre uddannede specialister og eksperter på it- og ingeniørområdet og på det naturvidenskabelige område.

Men det er heller ikke nogen god ide at forkorte andre kandidatuddannelser, heller ikke de humanistiske. For de kompetencer vi som virksomheder får fra samfundsvidenskabelige og humanistiske kandidater kan heller ikke leveres halvt. En afkortning af disse uddannelser kan få mindst lige så stor negativ effekt som en afkortning af de tekniske og naturvidenskabelige.

Ser vi på tallene fra FRI-virksomheder kan vi se, at næsten 60 pct. af medarbejderne er ingeniører. Men hertil kommer, at cirka 20 pct. har en anden lang videregående uddannelse end en ingeniøruddannelse. De opgaver, rådgivere løser er komplekse, og kræver en hel vifte af kompetencer. På højt niveau.

En halv løsning

Vi kan ikke som branche, eller enkeltvirksomheder, levere globale spidskompetencer til de projekter vi arbejder med, eller konkurrere på at være førende på viden, hvis hovedparten af de kandidater vi ansætter, får en kortere uddannelse, end kandidater fra universiteter i udlandet. Og det går helt galt, hvis vi lander med danske eksamensbeviser, der ikke er internationalt kompatible.

Det nuværende oplæg til uddannelsesreform er en halv løsning. Det er ”en om’er”. Der findes mange andre politiske greb, hvis ambitionen er, at studerende skal blive hurtigere færdige med uddannelserne, og at færre skal uddannes til ledighed.

Vi skal have bedre og stærkere uddannelser i Danmark. Ikke det modsatte.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Klimaforandringernes konsekvenser for den danske infrastruktur, bygningsmasse og urbanisering forudses at blive en af samfundets største udfordringer de kommende årtier - men måske den dårligst forberedte, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, sammen med en række debattører, bl.a. Katherine Richardson og Erik Rasmussen, i en kronik i Berlingske. ”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. De vil have en betydelig indvirkning på vores infrastruktur, herunder veje, broer, energianlæg, teleinfrastruktur og andre bygninger og anlæg”, lyder det fra debattørerne, som opfordrer til, at der hurtigt træffes politiske beslutninger om en plan, der forbereder Danmark på en ny klimavirkelighed.
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte, skriver FRI i et debatindlæg.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Virksomhederne står over for en stor opgave, når de skal gå fra fossil til vedvarende energi. Staten bør stille værktøjer til rådighed. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen.
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.