Debat: Vi har brug for et bedre beslutningsgrundlag for megaprojekter i Danmark

Af Henrik Garver, adm. direktør FRI; Dagens Byggeri den 17. maj 2023

Vi ser det desværre lidt for ofte, at store bygge- og infrastrukturprojekter i Danmark sejler. Ofte bliver skylden sendt retning af byggeriets mange forskellige virksomheder. Men det er ikke nødvendigvis helt retfærdigt Al erfaring viser, at særligt de offentlige bygherrer i Danmark får igangsat kæmpestore projekter - eksempelvis supersygehusene - på et grundlag, der er så spinkelt og uklart fra starten, at det kun kan ende galt.

I langt de fleste cases, er det åbenbart, at der helt fra starten, ikke har været afsat den nødvendige økonomi, til at gennemføre projekterne.

Resultatet er, at budgettet sprænges, at tiden bliver overskredet og at der ikke er reserver til det uforudsete. Og desværre ser vi, lidt for ofte, politiske prestigeprojekter (også i en mere lokal-kommunal kontekst) blive sat i gang ud fra devisen: Hellere komme galt afsted end ikke komme afsted!

Og det er et skidt udgangspunkt, for det fører let til konflikter og tvister, når først projektet faktisk skal realiseres.

Norge står som et godt eksempel

I Norge er der, til forskel fra Danmark, en ret høj succesrate med de offentlige projekter. 85% af de store statslige bygge- og anlægsprojekter er kommet mål under budget og inden for tidsrammen. Og hvordan kan det lade sig gøre?

Norge oplevede indtil for ca. 10 år siden store overskridelser af budgetter og tid på de store offentlige projekter. Som vi også kender det herhjemme.

Det tog man konsekvensen af ved at bygherrer og det politiske system indgik et formaliseret samarbejde med en række universiteter om bedre projekter.

Samarbejdet betyder, at de tre parter i fællesskab, ved meget store projekter, ser på, om budgetterne er realistiske ift. projektet. Hvis de ikke er realistiske, må bygherren vurdere, om projektet alligevel skal gennemføres, men ud fra nye realistiske budgetter, eller om projektet eventuelt skal gennemføres i en anden, reduceret form.

En kæmpe økonomisk fordel

Hvis vi i Danmark overvejer den samme model, så undgår vi, at optimismen overskygger fornuften.

Der skal naturligvis ligge valide analyser til grund for beslutningsprocessen, og beslutningstagerne skal benytte de erfaringer, der er høstet på tilsvarende projekter.

Nok så vigtigt, skal de politiske beslutningstagere være forberedt på, at et ønsket projekt måske så ikke alligevel kan realiseres, når først der har været et reality check.

Får vi i Danmark en model, som den der findes i Norge, hvor grundlaget for budgettet bliver lagt fast ud fra en mere realistisk model, vil en stor del af de budgetoverskridelser, vi ser i dag, kunne undgås - hvis, vel at mærke, at bygherrerne undlader at kræve ændringer, senere i processen.

Det er selvsagt en grundlæggende præmis for, at vi vil kunne gøre det bedre i fremtiden.

Et bedre beslutningsgrundlag for megaprojekter i Danmark er værd at overveje.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Internationale studerende er en gylden løsning
Debat: Internationale studerende er en gylden løsning
Påstandene fra mange politikere om, at internationale studerende er en underskudsforretning har ikke hold i virkeligheden, skriver FRI, Lægemiddelindustriforeningen, IT-Branchen og IDA i et debatindlæg i Jyllands-Posten.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.
Debat: Det er en farlig tendens, når der igen og igen bliver rejst tvivl om miljøkonsekvensrapporter
Debat: Det er en farlig tendens, når der igen og igen bliver rejst tvivl om miljøkonsekvensrapporter
I den seneste tid er det fra flere sider igen blevet forsøgt at rejse tvivl om både redelighed og validitet i de miljøkonsekvensrapporter, der bliver lavet forud for bygge- og anlægsarbejder i Danmark. Det er en farlig tendens, der i sidste ende fjerner fokus fra det, det handler om – nemlig miljøet, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Altinget.dk.
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI
Debat: Der er brug for ambitiøse, men realistiske klimakrav i Bygningsreglementet
Debat: Der er brug for ambitiøse, men realistiske klimakrav i Bygningsreglementet
Selvom en ensartet CO2-afgift er den rigtige vej at gå, vil den ikke komme til at minimere Bygningsreglementets nye krav til nybyggerier fordrer højere klimaambitioner. Skal de indfries, bør man stille skarpt på måleværktøjer, nybyggeriernes funktioner og en vidtgående inklusion af byggebranchen. Sådan lyder budskabet fra chef for energipolitik og bæredygtighed i FRI, Majbritt Juul, i FacilityTech.
Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd
Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd
De nye studiepladser uden for de største byer skal ikke skabes på bekostning af de eksisterende studiepladser i de etablerede studiemiljøer, skriver FRI sammen med IDA, Dansk Erhverv og IT-branchen i et debatindlæg i Børsen.