Presseklip: Halvering af kandidatuddannelserne bliver dyrt for danske virksomheder

Uge 25 2023

Halvering af kandidatuddannelserne bliver dyrt for danske virksomheder

Der er i fremtiden brug for mere og bedre uddannelse til virksomhedernes medarbejdere, ikke kortere og ringere. Derfor vil det koste virksomheder dyrt, hvis kandidaternes uddannelse halveres, ligesom vi vil miste international anerkendelse, skriver FRI’s samlede bestyrelse i et debatindlæg i Altinget. ”Både virksomhederne i Danmark og resten af verden vil i stedet søge deres kandidater andre steder, hvor uddannelserne svarer til de internationale standarder.” (Altinget)

 

Byg en national database for LCA-rapportering

Social- og Boligstyrelsen har med de nye regler for LCA-beregninger en unik mulighed for at fremme bæredygtighed i byggeriet. ”Vi har i Danmark og resten af verden et mål om at begrænse klimabelastningen fra vores byggeri. Vi har også opstillet krav for at begrænse udledningen. Men hvis vi ikke løbende lærer af det byggeri, vi bygger, så går forbedringerne for langsomt”, skriver chef for bæredygtighed i FRI, Majbritt Juul, i et debatindlæg i BuildingTech. ”Vi kan få bedre kontrol og mulighed for at lave langt bedre lovkrav i fremtiden, hvis der bliver oprettet en national database med resultaterne af de lovpligtige klimaberegninger”. (proing/BuildingTech)

Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling

To ud af tre virksomheder oplever barrierer i forhold til at energieffektivisere, viser ny survey fra SMV Danmark. Omdrejningspunktet i de seneste to regeringers ambitioner for den grønne omstilling af erhvervslivet er den såkaldte erhvervspulje. Her kan virksomhederne søge om økonomisk støtte til deres individuelle klimatiltag. Men erhvervspuljen har behov for en ekstra dimension. For i dag er det ikke muligt at få tilskud til rådgivning og forundersøgelser, som ikke er bundet op på en egentlig investering. Gennem puljen bør virksomheder i hele Danmark kunne få støtte til at gennemgå sine processer og lægge en samlet plan for energieffektivisering og grøn omstilling. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen. (Børsen, Elfokus, LocalEyes, Ritzau, Klimafokus)

Arbejdskraftmangel styrker tilstrømningen af internationale ingeniører

De seneste tal fra FRI viser en markant stigning i antallet af internationale eksperter ansat i danske rådgivende ingeniørvirksomheder. Andelen af udenlandske medarbejdere udgør 7,9% af alle ansatte i FRI-virksomhederne i Danmark i 2023. Den øgede oprustning med internationale eksperter afspejler en intensivering af arbejdskraftmanglen i Danmark og den stigende efterspørgsel efter kompetencer inden for ingeniørområdet. Det mener adm. dir. i FRI, Henrik Garver, der glæder sig over at det i den grad lykkes FRI-virksomhederne at tiltrække den nødvendige ekspertise gennem international rekruttering, og også at de internationale eksperter ser ud til at blive tilknyttet virksomhederne i flere år. (Byggeplads.dk)