Presseklip: Her er seks problemer med udbudsloven

Uge 45 2020

Her er seks problemer med udbudsloven

Selvom udbudsloven på mange måder er lykkedes, er der også en stribe fejl, der er med til at hæve tilbudsomkostningerne, skriver Henrik Garver og Ulla Sassarsson i et debatindlæg i Altinget og oplister seks områder, hvor der er plads til forbedring. (Altinget)

Tunge regler og sagsbehandling driver priserne op på brandsikkerhed

Der er for mange opgaver til for få certificerede brandrådgivere i en periode, hvor ikke alt endnu fungerer efter hensigten, skriver FRI's adm. direktør, Henrik Garver, i et debatindlæg i Licitationen denne uge. Vi er stadig i en overgangsperiode med usikkerhed, for meget arbejde til for få certificerede og et system, som er rigtig sikkert, men som stadig ikke fungerer helt efter hensigten. Dette giver i sagens natur nogle udfordringer. Men vi tror fast på, at smidigheden i systemerne er på vej. Vi ved, at flere er ved at blive certificeret, og vi mener fortsat, at dette er den rigtige vej at gå. (Licitationen)

Høringssvar: Erhvervslivets retssikkerhed er truet

Et forslag om ændring af Konkurrenceloven vil give en række beføjelser til myndighederne uden om det sædvanlige retslige system. Det vil være til skade for erhvervslivets retssikkerhed, skriver FRI sammen med af branchens organisationer i et fælles høringssvar. (BygTek, Byggeri.dk)

Ny rapport: Renovering er både billigere og grønnere end nybyggeri

Renoveringer udleder mindre CO2 og har lavere omkostninger over en bygnings levetid sammenlignet med nedrivning og nybyggeri, konkluderer Rambøll i en ny rapport, som blev præsenteret live på Building Green i sidste uge. "Det understøtter den antagelse, vi havde i forvejen om, at renoveringer er bedre, og styrker renoveringscasen,", sagde Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i en paneldebat samme sted. FRI er partner i Renovering på Dagsordenen. (Proing.dk)

FRI-rapporten State of the Nation 2020 omtales desuden i et debatindlæg i Klimamonitor om kommunernes manglende energibesparelser. (Klimamonitor)