FRI Pressemeddelelse: Konjunkturmåling - Ny ordrefremgang for rådgiver- og ingeniørvirksomheder efter hård COVID-19-opbremsning

Den nye ”Oktober 2020 konjunkturmåling” fra FRI har taget temperaturen på de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i den periode, hvor Danmark har været underlagt restriktioner som følge af Coronavirus/COVID-19. Analysen viser, at FRI-virksomhederne er kommet stærkt igennem den første bølge og starten af anden bølge af pandemien.

 

 

Det er særligt en øget efterspørgsel som følge af det lempede anlægsloft, der har affødt mange nye opgaver inden for offentligt byggeri, infrastruktur, miljø og energi. Til gengæld er det private byggeri og erhvervsbyggeriet gået mærkbart tilbage. Virksomhedernes eksport er også voldsomt påvirket. Udviklingen viser derfor, at de politiske tiltag, herunder suspenderingen af anlægsloftet i 2020 og frigørelse af midlerne i Landsbyggefonden, har virket efter intentionen. 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, udarbejder to gange årligt en konjunkturmåling baseret på medlemsvirksomhedernes forventninger til fremtiden. Den nye måling pr. oktober 2020 viser, at udsigterne for FRI-virksomhederne vest og øst for Storebælt på flere nøgletal har ændret sig markant. Branchen har oplevet en tilgang af nye opgaver over hele landet, særlig stærkt i Østdanmark, og forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning er opjusteret betydeligt.

Forventet ordretilgang og flere ansatte

En stor del af FRI-virksomhederne forventer at have flere ansatte om 6 måneder som følge af en forventet større ordrebeholdning. Denne udvikling kan i høj grad forklares med den politiske håndtering af Coronapandemien/COVID-19. Behovet for at øge beskæftigelsen kan bl.a. tilskrives, at virksomhederne har oplevet en opgavefremgang på tværs af sektorer hen over sommeren og i begyndelsen af andet halvår af 2020. Samtidig har virksomhederne opbygget et beredskab for, hvordan man tilpasser sin opgaveløsning til en virkelighed med skiftende restriktioner.

I Vestdanmark forventer 15 pct. af virksomhederne at have flere ansatte om 6 måneder. Øst for Storebælt er tallet 23 pct. Sammenholdt med seneste konjunkturmåling fra april 2020 er forventningerne ændret markant i en positiv retning. Udviklingen er gået fra en reduktion i antallet af ansatte på tværs af landsdelene til en forventning om, at der er brug for alle nuværende medarbejdere og nyansættelser.

Virksomhedernes forventninger til ordrebeholdningen om 6 måneder er ligeledes steget markant. 9 pct. af virksomhederne forventer en større ordrebeholdning i vest mod 19 pct. i øst.

”Vores nye analyse viser, at det tydelige dyk i ordrebeholdningen, som blev udløst af Coronapandemien, og som toppede i maj måned, hvor vi kunne registrere at ordrebeholdningen var nede med 15 procentpoint, er afløst af nye opgaver og fornyet vækst. Langt de fleste rådgiver- og ingeniørvirksomheder kom ind i 2020 med en pæn ordrebog, det gav en robusthed til at stå igennem et forår og en forsommer, hvor der var et markant dræn i opgaveporteføljen. Med den nye FRI-analyse kan vi se, at udviklingen entydigt er vendt, men naturligvis med det kraftige aber-dabei, at der er en række sektorer, som fortsat er påvirket negativt, mens andre sektorer står stærkere end nogensinde tidligere”, udtaler FRI’s administrerende direktør Henrik Garver i en kommentar til analysen.

Analysen viser, at der er sket en stabilisering og positiv udvikling i ordreindgangen på offentligt byggeri, infrastruktur, miljø og energi både vest og øst for Storebælt. Udviklingen i ordrebeholdningen for boligbyggeri, erhvervsbyggeri og eksportområderne er negativ i hele landet.

Stærkt vækstscenarie for FRI virksomheder, der står på mål for god rådgiverskik

Spurgt direkte ind til, om analysen svarer til FRI’s forventninger, svarer Henrik Garver: ”Jeg har de seneste måneder talt med rigtig mange topchefer fra både mindre og større FRI-virksomheder, og målingen svarer til det, jeg forventede. Dog fanger den ikke helt den usikkerhed, jeg fortsat kan fornemme i markedet. For det er klart, at når BNP går ned, som det er sket, og hvis der ikke kommer gang i eksporten igen, så er der en risiko for, at markedet også går ned for FRI-virksomhederne. Omvendt er der med de store samfundsdagsordner ift. bæredygtighed, klima, behovet for ny infrastruktur m.v. en potentielt stærk pipeline, og en pipeline der i endnu højere grad tegner et entydigt vækstscenarie for de mange rådgiver- og ingeniørvirksomheder, som er en del af FRI. Det skyldes, at FRI-virksomhederne står på mål for god rådgiverskik og ordentlighed i forhold til kunder, medarbejdere og samfund. Og det gør en forskel, hvis man ser på både enkeltsager og den nuværende samfundsdebat.”

Fakta

Konjunkturmålingen er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i september og oktober 2020. Virksomheder, der repræsenterer 91 pct. af de ansatte i FRI’s medlemsvirksomheder, har besvaret undersøgelsen.

Konjunkturer for Rådgivende Ingeniørvirksomheder, oktober 2020 kan hentes på www.frinet.dk

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressefotos af Henrik Garver

 ___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på godt 30 mia. kr.

 

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.