den rådgivende ingeniørbranche

FRI's internationale arbejde

Danske rådgivende ingeniørvirksomheder arbejder over det meste af verden. Virksomhedernes involvering løser kritiske problemer i udviklingslandene og skaber udvikling gennem kompetenceopbygning og uddannelse af de menneskelige ressourcer. Det medfører nye private jobs, det fremmer lokalt iværksætteri og det skaber nye virksomheder. Dermed er de rådgivende ingeniørvirksomheder væsentlige medspillere for, at en række udviklingslande kan realisere FN’s verdensmål.

FRI udgav i 2016 rapporten “World-Class Engineering and an Empowered Workforce”, som omhandler 11 danske rådgivende ingeniørvirksomheders bidrag til udviklingsprojekter i Afrika og Asien. Rapporten indeholder desuden beskrivelser af 6 udviklingsprojekter, som alle har gjort stor forskel på lokalområdet og lokalbefolkningen.

Læs rapporten her

I 2018 udgav FRI rapporten “Engineering a better and sustainable World. Rapporten viser, med en lang række projekter i bl.a Bangladesh, Benin, Egypten, Kenya, Kina, Laos, Mali, Nigeria, Pakistan, Sydsudan, Tanzania og Zambia, hvordan rådgiverne kombinerer deres forståelse for bæredygtig udvikling i bredeste forstand med ny teknologi og løsninger, der virker i praksis. Det gælder, uanset om man taler anlæg af ny infrastruktur, gode bygninger eller byplanlægning. Virksomhederne COWI, DEM, NIRAS, NTU International, Rambøll Danmark og Sweco Danmark har stillet eksempler til rådighed for rapporten, som er udgivet af FRI

Læs rapporten her

FRI's logo

Har du brug for FRI's logo, finder du det her.

 

Årsberetninger

Her kan du finde FRI's årsberetninger helt tilbage til 2002.

 

Hvad er FRI?

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er en brancheforening for rådgivende ingeniørvirksomheder. Foreningen blev grundlagt i 1904.