FRI

Om FRI

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er en brancheorganisation, der arbejder for at forbedre medlemsvirksomhedernes forretningsbetingelser og styrke branchens rammebetingelser. FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for en bæredygtig samfundsudvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen

Om FRI Strategi, mål, hovedopgaver og erhvervspolitiske grundlag. FRI’s love, logo og medlemmer. FRI's regler for god rådgiverskik, FRI Verdensløfter, FRI Håndbogen og FRI's medlemstilfredshedsundersøgelse.
Organisation Få overblik over FRI's bestyrelse og udvalg indenfor byggeri, energi, miljø- og klima, infrastruktur, aftaleforhold, internationale markedsvilkår og FRI Young Professionals.
Sekretariatet FRI's sekretariat varetager den daglige medlemskontakt, administration, sekretæropgaver for udvalg og bestyrelse, samt eksekvering af interessevaretagelse.
Årsberetninger Her finder du FRI's årsberetninger tilbage fra 2002.
Det internationale Læs mere om FRI's internationale samarbejde med EFCA og FIDIC.
Medlemsfordele Læs om de fordele og muligheder du har af et medlemskab i FRI. Infopakke til medlemsvirksomheder
Bliv medlem Her kan du ansøge om optagelse i FRI, kravene om at blive optaget, og du kan se FRI's kontingentsatser for 2019.
Arrangementer i FRI Se kommende kurser og andre arrangement i FRI
FRI's publikationer Her finder du en oversigt over FRI's publikationer.