om fri

Optagelseskrav i FRI

For at blive medlem i Foreningen af Rådgivende Ingeniører stilles en række krav til medlemsvirksomhedens sammensætning, primære forretning og rådgiverskik.

Kravene giver mulighed for at markedsføre foreningen og dens medlemmer med afsæt i hvad kunder kan forvente af en FRI-virksomhed. Dette giver gennemsigtighed og konsistens som er en fordel for den enkelte og for branchen som helhed.

Ifølge FRI’s love stilles følgende krav til virksomheden og dens ledelse:

 • Hovedaktiviteten skal være rådgivning og/eller lignende videnbaseret konsulentvirksomhed
 • Ydelse skal leveres på almindelige markedsvilkår
 • Medlemmet skal have tegnet en professionel rådgiveransvarsforsikring.
 • Hvis medlemmet er i koncernforbindelse med et andet dansk selskab, der yder uvildig rådgivning, skal dette selskab søge optagelse i foreningen
 • Medlemmet skal indmelde sig som erhvervsmedlem eller medlem i DI
 • Medlemmet skal uopfordret og straks orientere klient/samarbejdspartner om forhold, der i konkrete sager kan være af betydning for rådgivningens uvildighed

 • Virksomhedens ledelse skal opfylde følgende betingelser:
  • Minimum halvdelen skal have en afgangseksamen fra universitet, højere læreanstalt eller ingeniørhøjskolen eller anden uddannelse og beskæftigelse, der efter bestyrelsens skøn har bibragt vedkommende en tilsvarende baggrund
  • Samt have relevant erfaring – heraf mindst 2 år som projektansvarlig el.lign.

Det er op til FRI’s bestyrelse at godkende og optage medlemmer. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen om ovennævnte betingelser er opfyldt.

Mere information om optagelse: