Arbejdstilsynet stopper varsling af tilsynsbesøg

Arbejdstilsynet er fra 1. juli 2023 stoppet med at varsle tilsynsbesøg 1-12 måneder før de sker. Det betyder, at man ikke længere får besked i e-boks om man er udtaget til kontrol.

Arbejdstilsynet udtager virksomheder til kontrol udefra en risikovurdering, men virksomheder kan også blive udtaget til stikprøvekontrol. Det er derfor vigtigt at man altid har sin APV og andet relevant materiale i orden. 

Man kan læse mere om baggrunden for afskaffelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

Læs mere om samme emne

YB om arbejdsmiljøkoordinering
YB om arbejdsmiljøkoordinering
FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet denne ydelsesbeskrivelse om arbejdsmiljøkoordinering, der anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter.
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Udforsk relevante emner inden for arbejdsmiljø i projekteringsfasen. FRI og Danske Arkitektvirksomheder inviterer projekterende ingeniører og bygherrerådgivere til målrettede webinarer i samarbejde med BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste. Deltagelse er gratis. Del din feedback og påvirk fremtidige emner. Tilmeld dig på vores hjemmeside. Velkommen til lærerige webinarer!
Månedlige spørgetime i Videntjeneste om arbjedsmiljø for bygherre og projekterende
Månedlige spørgetime i Videntjeneste om arbjedsmiljø for bygherre og projekterende
Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og projekterende arrangerer hver måned en spørgetime, der omfatter forskellige emner inden for arbejdsmiljøområdet. Vores spørgetime er særligt målrettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer (AMK) og deres afgørende rolle. Videntjenesten producerer også en informativ podcast, der fokuserer specifikt på AMK'ers rolle og deres bidrag til at forbedre arbejdsmiljøet.