byggeri - tema

Arbejdsmiljø

AT reaktioner mod projekterende

Hvert år søger vores Videntjeneste for bygherrer og rådgivere aktindsigt i Arbejdstilsynets reaktioner for at informere bygherrer og rådgivere. De filtrerer relevante reaktioner i en præcis PowerPoint-præsentation, som de deler med interesserede.

I 2022 prioriterede Arbejdstilsynet ergonomiske løft og udvidede tilsynet. Anmærkninger til rådgivere drejede sig særligt om forsvarlige løft og stærkere projekttilpasning til udførende parter.

Anmærkningsemner inkluderer:

- Case 124: Bygherrerådgiver undlod at overholde AM-regler.
- Case 127: TE undlod at angive max. bæreevne på 1. sal.
- Case 131: Kompleks glasfacade manglede sikker udførelse og arbejdsmiljøhensyn.
- Case 129: BH skal sikre passende udstyr til bygherreforsyninger.
- Case 141 og 142: Projekterende sikrer drifts- og flugtvejsadgang.
- Case 138: Ergonomiske løft kræver tekniske hjælpemidler.
- Case 144 og 145: Projekterende sikrer ergonomisk arbejde og passende hjælpemidler.
- Case 147: TE overvejer sikrere arbejdsmetoder.
- Case 136: Bygherrerådgivere kender AM-lovgivningen.
- Case 130: Skærpede jordforureningsangivelser.
- Case 128: Rådgiver angiver BH's AM-pligter præcist.

PowerPointen med længere forklaringer til anmærkninger kan findes her.

Seneste nyheder