Pressekommentar: Samtænkt arealanvendelse er et skridt i den rigtige retning

Den 23. april landede Klimarådets nye rapport, der undersøger mulighederne for anvendelse af Danmarks arealer, og der er mange hensyn at skele til, når Danmarks begrænsede areals fremtid skal planlægges.

Energi- og klimapolitisk chef i FRI, Frederikke Vorborg, ser positivt på, at analysen kommer netop nu:

- For det første er jeg rigtig tilfreds med, at Klimarådet tager hul på denne her drøftelse om prioriteringen af vores areal. Det kommer til at være fuldstændig afgørende for vores fremtidige samfund og klima, hvordan vi agerer og prioriterer nu, forklarer hun.

I analysen påpeger Klimarådet blandt andet, at der kan opnås betydelige klimagevinster ved at tilrettelægge arealanvendelsen med biodiversitet og vandmiljø for øje. Og der er også en række andre interessante punkter i analysen, mener Frederikke Vorborg:

- Jeg bider særligt mærke i analysens fokus på synergieffekter. I FRI mener vi, at man i langt højere grad bør have fokus på, hvordan vi kan samtænke vores forskellige sektorer og behov, siger hun og fortsætter:

- Derfor er jeg helt enig i Klimarådets anbefaling om, at indsatsen kræver en samlet regulering, så mulige synergier udnyttes på den mest effektive måde. Det skal ske gennem en langsigtet plan.

Klimarådet opstiller i analysen forskellige scenarier for, hvordan de bedste effekter kan opnås med færrest mulige omkostninger. Her går FRI ind for de mest ambitiøse scenarier, hvor man får flest mulige store sammenhængende arealer uden produktion til gavn for biodiversitet og vandmiljø. Ifølge Frederikke Vorborg kunne man dog godt nå endnu længere ud:

- En samlet plan for arealanvendelse bør have biodiversitet, klima og vand som styrepind, mens den samtidig forholder sig til fremtidens urbanisering og byudvikling i sammenhæng med udviklingen i vores landdistrikter. Det er langt fra enkelt, men hvis vi ikke samtænker sektorerne, kan vi ende med de forkerte løsninger, der modarbejder hinanden.

 

Link til analysen findes her

Læs flere pressemeddelelser