Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering

Få indblik i arbejdsmiljø i projektering

FRI og Danske Arkitektvirksomheder inviterer til en række inspirerende webinarer fokuseret på arbejdsmiljø i projekteringsfasen. Disse webinarer er designet specielt til projekterende ingeniører og bygherrerådgivere, og de præsenteres i samarbejde med Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherre og rådgivere.

Udforsk spændende emner

I løbet af det kommende år vil vi dække en bred vifte af relevante emner, der er vigtige for at der bliver taget højde for arbejdsmiljøet i projekteringsfasen. Dette inkluderer en tagvejledning, aktuelle AT-reaktioner for 2023, aspekt indenfor anlægs- og fjernvarmeprojekter samt håndtering af kemiske stoffer både i nye og ældre bygninger. Webinarerne giver de projekterende de nødvendige værktøjer og viden til at tage handling og skabe en positiv indvirkning.

Hvem er målgruppen?

Disse webinarer er primært rettet mod rådgivere indenfor byggebranchen, og de er ikke specifikt rettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer (AMK).

Datoer og emner

- AT-reaktioner relevante for rådgivere - 29/11-2023 13:00-14:00
- Anlæg- og fjernvarmeprojekter og arbejdsmiljø - 06/02-2024 13:00-14:00
- Kemi i nye og ældre bygninger - 09/04-2024 13:00-14:00

Gratis deltagelse

Deltagelse er gratis og man forpligter sig ikke til deltagelse i alle webinarer ved at tilmelde sig et. Tilmedning til første webinar er netop åbnet.

Tilmelding

Fremtidige muligheder: din feedback tæller

Efter hvert webinar vil vi sætte pris på din feedback. Du vil få mulighed for at deltage i en evaluering, hvor du kan dele dine tanker om emner, der bør dækkes i fremtidige webinarer. 

 

 

Læs mere om samme emne

Arbejdstilsynet stopper varsling af tilsynsbesøg
Arbejdstilsynet stopper varsling af tilsynsbesøg
Arbejdstilsynet er fra 1. juli 2023 stoppet med at varsle tilsynsbesøg 1-12 måneder før de sker. Det betyder, at man ikke længere får besked i e-boks om man er udtaget til kontrol. Arbejdstilsynet udtager virksomheder til kontrol udefra en risikovurdering, men virksomheder kan også blive udtaget til stikprøvekontrol. Det er derfor vigtigt at man altid har sin APV og andet relevant materiale i orden. 
Månedlige spørgetime i Videntjeneste om arbjedsmiljø for bygherre og projekterende
Månedlige spørgetime i Videntjeneste om arbjedsmiljø for bygherre og projekterende
Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og projekterende arrangerer hver måned en spørgetime, der omfatter forskellige emner inden for arbejdsmiljøområdet. Vores spørgetime er særligt målrettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer (AMK) og deres afgørende rolle. Videntjenesten producerer også en informativ podcast, der fokuserer specifikt på AMK'ers rolle og deres bidrag til at forbedre arbejdsmiljøet.