Månedlig spørgetime ved Videntjenste om arbejdsmiljø for bygherre og projekterende

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og projekterende arrangerer månedlige spørgetimer, der dækker forskellige arbejdsmiljørelaterede emner. Disse interaktive sessioner er primært rettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer, men kan også give værdi for projekterende.

Spørgetimerne udforsker en bred vifte af emner, såsom risikabelt arbejde, arbejdsmiljøkoordinatorers interaktion med bygherren og deres rolle i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Gennem disse sessioner er der mulighed for at opnå en dybere forståelse af de afgørende aspekter af arbejdsmiljø.

Hvis du ønsker at deltage i disse informative spørgetimer, eller læse om kommende arrangementer, kan du besøge Videntjenestens hjemmeside. Her finder du detaljeret information og mulighed for tilmelding.

Videntjenestens tilbyder også en givende podcast, der undersøger arbejdsmiljøkoordinatorers rolle mere i dybden. Gennem virkelige projekteksempler kan podcasten give værdifulde indsigter i, hvordan arbejdsmiljøkoordinatorer kan bidrage positivt til arbejdsmiljøet. Ved at lytte til disse episoder kan du både finde inspiration og udvide din viden om de handlemuligheder, der er tilgængelige som arbejdsmiljøkoordinator.

Læs mere om samme emne

YB om arbejdsmiljøkoordinering
YB om arbejdsmiljøkoordinering
FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet denne ydelsesbeskrivelse om arbejdsmiljøkoordinering, der anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter.
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Udforsk relevante emner inden for arbejdsmiljø i projekteringsfasen. FRI og Danske Arkitektvirksomheder inviterer projekterende ingeniører og bygherrerådgivere til målrettede webinarer i samarbejde med BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste. Deltagelse er gratis. Del din feedback og påvirk fremtidige emner. Tilmeld dig på vores hjemmeside. Velkommen til lærerige webinarer!
Arbejdstilsynet stopper varsling af tilsynsbesøg
Arbejdstilsynet stopper varsling af tilsynsbesøg
Arbejdstilsynet er fra 1. juli 2023 stoppet med at varsle tilsynsbesøg 1-12 måneder før de sker. Det betyder, at man ikke længere får besked i e-boks om man er udtaget til kontrol. Arbejdstilsynet udtager virksomheder til kontrol udefra en risikovurdering, men virksomheder kan også blive udtaget til stikprøvekontrol. Det er derfor vigtigt at man altid har sin APV og andet relevant materiale i orden.