Afprøvningsprojekt om BIM: Mængdeudtræk og kollisionskontrol

Orbicon har under projekteringen af FN Byen i København, stået i spidsen for at arbejde med de nye statslige, digitale bygherrekrav.

Der er i forløbet blevet hentet gode erfaringer med hvordan man håndterer de nye udfordringer som bliver præsenteret via fem videotutorials.

Læs mere og se videoerne

Læs mere om samme emne

Level(s) - fælles europæisk certificering
Level(s) - fælles europæisk certificering
Det nye fælleseuropæiske framework for bæredygtighed, Level(s), kan nu findes i en officiel udgave. Level(s) definerer et fælles sprog for bæredygtighed og introducerer 16 indikatorer til måling af bæredygtigheden fordelt på 6 overordnede emner (Macro Objectives). Særlig de danske rådgivende har bidraget væsentligt til den endelige udgave fra EU.