Digital aflevering

Gennemførelse af digital aflevering foregår som en del af den almindelige aflevering af et byggeprojekt i henhold til de betingelser, der er aftalt i kontraktgrundlaget og tilhørende tidsplaner. For digital aflevering er der imidlertid en række forhold, der adskiller sig i forhold til den bygningsmæssige aflevering.


 

I bygherrekrav nr. 9 stilles der krav om at overdrager (projekterende eller udførende), ved digital aflevering, skal overdrage to sammenhængende hovedgrupper - en datamodel og en række dokumenter

Hovedelementer
Den digitale aflevering omfatter to hovedelementer:

  • En overordnet digital model/beskrivelse af strukturen og omfanget af de objekter, som er relevante for driftsherren. Denne model/beskrivelse benævnes datamodellen. Afhængigt af bygherrens valg af afleveringsmetode kan data i datamodellen opbygges i et objektorienteret CAD værktøj, i et hjælpeværktøj eller afleveres direkte i bygherrens FM-system. Objekter skal i denne sammenhæng forstås bredt og kan omfatte såvel bygningsobjekter (f.eks. et tag), samt øvrige objekter af typen aktiviteter, organisation etc.
  • En række dokumenter, herunder CAD-tegninger, -modeller og driftsvejledninger, der indeholder yderligere beskrivelse af byggeriet og dets efterfølgende forvaltningsproces. De enkelte dokumenter relaterer sig til et eller flere af objekterne i datamodellen. Relationerne mellem objekter og dokumenter er en del af datamodellen.

Læs mere om Det Digitale Byggeri

Læs mere om samme emne

Klimavenligt byggeri - LCA
Klimavenligt byggeri - LCA
Læs om klimakravene i BR18, hvad en LCA er og hvordan man laver en LCA for en bygning, samt hvilke krav der skal være opfyldt.
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.