Digital aflevering

Gennemførelse af digital aflevering foregår som en del af den almindelige aflevering af et byggeprojekt i henhold til de betingelser, der er aftalt i kontraktgrundlaget og tilhørende tidsplaner. For digital aflevering er der imidlertid en række forhold, der adskiller sig i forhold til den bygningsmæssige aflevering.


 

I bygherrekrav nr. 9 stilles der krav om at overdrager (projekterende eller udførende), ved digital aflevering, skal overdrage to sammenhængende hovedgrupper - en datamodel og en række dokumenter

Hovedelementer
Den digitale aflevering omfatter to hovedelementer:

  • En overordnet digital model/beskrivelse af strukturen og omfanget af de objekter, som er relevante for driftsherren. Denne model/beskrivelse benævnes datamodellen. Afhængigt af bygherrens valg af afleveringsmetode kan data i datamodellen opbygges i et objektorienteret CAD værktøj, i et hjælpeværktøj eller afleveres direkte i bygherrens FM-system. Objekter skal i denne sammenhæng forstås bredt og kan omfatte såvel bygningsobjekter (f.eks. et tag), samt øvrige objekter af typen aktiviteter, organisation etc.
  • En række dokumenter, herunder CAD-tegninger, -modeller og driftsvejledninger, der indeholder yderligere beskrivelse af byggeriet og dets efterfølgende forvaltningsproces. De enkelte dokumenter relaterer sig til et eller flere af objekterne i datamodellen. Relationerne mellem objekter og dokumenter er en del af datamodellen.

Læs mere om Det Digitale Byggeri

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.
Offentliggjorte BUILD-rapporter skaber indsigt i kommende grænseværdier fra 2025
Offentliggjorte BUILD-rapporter skaber indsigt i kommende grænseværdier fra 2025
Forslagene fra Social- og Boligstyrelsen om grænseværdier for nybyggeriets klimaudledninger i BR18 er stadig fortrolige og deles kun med aftaleparterne bag den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri fra 2021. Analyserne, der ligger til grund for styrelsens forslag, er nu tilgængelige og giver en indikation af, hvad der præsenteres for de boligpolitiske ordførere.