Digitalt udbud

Det grundlæggende formål med at bruge digitalt udbud og tilbud er, at projektdata kan anvendes igennem hele byggeprocessen. De forskellige aktører sparer tid, og risikoen for fejl reduceres.


 

Konkret vil de udførende parter opnå store tidsbesparelser, når rådgiveren i den Beskrivende MængdeFortegnelse på forhånd har beregnet de mængder, som derefter skal enhedsprissættes.

Brugen af den Beskrivende MængdeFortegnelse det også muligt at lette de udførende parters tilbudsgivning og genbrug af data i forhold til deres kalkulationssystemer.

Udbudsportalen
udbudsportalen er den konkrete hjemmeside, hvorpå bygherren frigiver sit udbudsmateriale. Herfra kan udbudsmaterialet i form af beskrivelser, tegninger, Beskrivende MængdeFortegnelser og tilbudslister downloades.

Udbudsportalen er efterfølgende også det sted, hvor den bydende uploader sit tilbud (på digital form).

Den digitale licitation vil foregå på udbudsportalen, men det er op til bygherren og udbudportalens funktionaliteter, om hvorvidt resultatet af licitationen vil blive offentliggjort der.

Den digitale udbuds/tilbudsproces
Overordnet set er udbuds/tilbudsprocessen den samme som ved en traditionel licitation. Forskellen er blot, at alt udbuds - og tilbudsmaterialet er på digital form frem for på papir.

 

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.
Offentliggjorte BUILD-rapporter skaber indsigt i kommende grænseværdier fra 2025
Offentliggjorte BUILD-rapporter skaber indsigt i kommende grænseværdier fra 2025
Forslagene fra Social- og Boligstyrelsen om grænseværdier for nybyggeriets klimaudledninger i BR18 er stadig fortrolige og deles kun med aftaleparterne bag den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri fra 2021. Analyserne, der ligger til grund for styrelsens forslag, er nu tilgængelige og giver en indikation af, hvad der præsenteres for de boligpolitiske ordførere.