IKT-specifikationer

Bips har udgivet "Byggeriets IKT-specifikationer," der opdaterer IKT grundlaget.

Når man arbejder med digitalt byggeri er det nødvendigt, at byggeriets parter indgår en kontrakt om brugen af de digitale værktøjer. Det skal sikre, at der er enighed om forpligtelser til anvendelse af f.eks. projektweb, og på den måde kan tvivlsspørgsmål blive afklaret tidligt i samarbejdet.

IKT-specifikationer
IKT-specifiktaionerne gør det lettere at skelne mellem ydelser og teknik. Det betyder at man lettere kan adskille kontraktlige forhold med det operationelle arbejde.

"Udarbejdelsen af IKT-specifikationerne er affødt af ønsket om at skabe et mere praktisk anvendeligt aftalegrundlag. Det skal kunne tilfredsstille både den statslige bygherre, som skal leve op til bygherrekravene, og den private bygherre, der selv sætter sine ambitioner" udtaler Stig Brinck, Niras, projektleder for bipsprojektet "Byggeriets IKT-specifikationer".

Mere information her

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.
Offentliggjorte BUILD-rapporter skaber indsigt i kommende grænseværdier fra 2025
Offentliggjorte BUILD-rapporter skaber indsigt i kommende grænseværdier fra 2025
Forslagene fra Social- og Boligstyrelsen om grænseværdier for nybyggeriets klimaudledninger i BR18 er stadig fortrolige og deles kun med aftaleparterne bag den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri fra 2021. Analyserne, der ligger til grund for styrelsens forslag, er nu tilgængelige og giver en indikation af, hvad der præsenteres for de boligpolitiske ordførere.