IKT-specifikationer

Bips har udgivet "Byggeriets IKT-specifikationer," der opdaterer IKT grundlaget.

Når man arbejder med digitalt byggeri er det nødvendigt, at byggeriets parter indgår en kontrakt om brugen af de digitale værktøjer. Det skal sikre, at der er enighed om forpligtelser til anvendelse af f.eks. projektweb, og på den måde kan tvivlsspørgsmål blive afklaret tidligt i samarbejdet.

IKT-specifikationer
IKT-specifiktaionerne gør det lettere at skelne mellem ydelser og teknik. Det betyder at man lettere kan adskille kontraktlige forhold med det operationelle arbejde.

"Udarbejdelsen af IKT-specifikationerne er affødt af ønsket om at skabe et mere praktisk anvendeligt aftalegrundlag. Det skal kunne tilfredsstille både den statslige bygherre, som skal leve op til bygherrekravene, og den private bygherre, der selv sætter sine ambitioner" udtaler Stig Brinck, Niras, projektleder for bipsprojektet "Byggeriets IKT-specifikationer".

Mere information her

Læs mere om samme emne

Level(s) - fælles europæisk certificering
Level(s) - fælles europæisk certificering
Det nye fælleseuropæiske framework for bæredygtighed, Level(s), kan nu findes i en officiel udgave. Level(s) definerer et fælles sprog for bæredygtighed og introducerer 16 indikatorer til måling af bæredygtigheden fordelt på 6 overordnede emner (Macro Objectives). Særlig de danske rådgivende har bidraget væsentligt til den endelige udgave fra EU.