Vil du være digitaliseringsmentor?

Som del af DI’s digitaliseringsindsatsen opretter vi et digitalt mentorkorps. Vi har derfor brug for hjælp til at finde egnede mentorer.

Formålet er, at MMV’erne og DI’s andre medlemsvirksomheder kan få hjælp til at løse nogle af deres barrierer ift. digitalisering. Mentorerne vil være virksomhedsledere med erfaring fra digitalisering, der vil kunne give sparring og ny viden til andre virksomheder, der ikke er så langt i digitaliseringsprocessen.

Ordningen skal give mulighed for både korte en til en sparringsforløb, hvor der kan være sparring på et konkret problem samt længerevarende mentorforløb, hvor mentorerne f.eks. kan følge bestyrelsens møder i en periode, eller lignende. Dette aftales individuelt, alt efter hvor behovet er hos de forskellige mentees. 

Vi skal bruge 20-30 mentorer til opstart af mentorkorpset. Mentorerne skal have viden om digitalisering inden for fx nedenstående temaer:

  1. Ledelse og bestyrelser
  2. Ledelse og medarbejdere
  3. Salg og marketing
  4. It-sikkerhed
  5. Automatisering
  6. Kompetencer
  7. Data
  8. Alternativ finansiering

Derfor, hvilke virksomheder kender I, som har gennemført succesfulde strategiske digitaliseringsprojekter, og mere specifikt, hvilke virksomhedsledere med viden om digitaliseringsprojekterne mener I, det vil være relevant at tage fat i? 

Kontakt Inge Ebbensgaard på telefon 60776094 eller mail ime@frinet.dk 

Læs mere om samme emne

Level(s) - fælles europæisk certificering
Level(s) - fælles europæisk certificering
Det nye fælleseuropæiske framework for bæredygtighed, Level(s), kan nu findes i en officiel udgave. Level(s) definerer et fælles sprog for bæredygtighed og introducerer 16 indikatorer til måling af bæredygtigheden fordelt på 6 overordnede emner (Macro Objectives). Særlig de danske rådgivende har bidraget væsentligt til den endelige udgave fra EU.