Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!

Af Inge Ebbensgaard, chef for byggeri og byggepolitik, FRI, ProIng. d. 12. december 2022. 

Når nytårstømmermændene er overstået den 1. januar 2023, så melder en ny hovedpine sig, vil mange nok mene. For fra den dato skal alle bygherrer nemlig kunne dokumentere hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri – både i opførelse og til driften. Den såkaldte LCA-data.

Lad os bare slå fast: Dette er en god ting, for vi må og skal vænne os til at spare på ressourcerne.

Men dokumentation kræver data, og selv om de allerfleste parter i byggeriet - i hvert tilfælde alle der projekterer, designer og regner - er storforbrugere af digitale systemer, så vil dokumentationskrav betyde mere arbejde. Specielt i starten, men også generelt.

Rådgivervirksomheden Cowi vurderer, at 70-80 procent af tiden brugt i forbindelse med LCA er indhentning og strukturering af mængder og beskrivelser. Og det er umiddelbart timer, som ikke giver 'mere byggeri'. Men det er nu en gang sådan, samfundet udvikler sig; der kræves dokumentation og data, og vi må følge med på rejsen.

Men vi kan sætte os forrest i bussen og bidrage til, at vi får værdifulde beregninger, og at vi bruger færrest mulige uproduktive og uinspirerende arbejdstimer på at taste data fra en fil til en anden eller fra et system til et andet.

For at effektivisere processen med dokumentation i byggeriet og kunne nøjes med at taste data ind en gang, blive alle i hele branchen nødt til at gøre det på samme måde, hver gang. Og det gælder på tværs hele byggeriets værdikæde: bygherrer, rådgivere, entreprenører og helt ud til de håndværkere der står for selve opførslen.

Set fra et forretningsmæssigt synspunkt taber alle ved at konkurrere på dokumentation. Lige præcis her er en fælles tilgang til systemer den eneste måde, alle kan vinde. De store virksomheder kan selv udvikle systemerne, men fordi et fælles branchesystem er mere effektivt for alle, tilbød Cowi/Arkitema at gøre deres system til indsamling og dokumentation af LCA-data tilgængeligt for hele branchen. Det har byggebranchen købt ind på, og parterne bag systemet arbejder nu på en fælles løsning, som takket være midler fra Realdania bliver gratis i de første to år.

Systemet forventes tilgængeligt primo 2023 og er beskrevet på Cowi’s hjemmeside.

Det er ikke første gang, man i regi af den samlede branche går sammen om en fælles digital løsning. Tidligere i 2022 lavede Safedesign, Niras og Cowi deres paradigmer for kontrolplaner og -rapporter for projektering og udførelse af brand frit tilgængelige.

Og dengang BR18 indførte krav om, at al dokumentation skulle afleveres ”som udført”, gik branchen sammen om at lave en vejledning om det rigtige niveau. Den vejledning er blevet en del af vejledningskomplekset for bygningsreglementet.

Lektien her er, at det kun er muligt at effektivisere et tidskrævende, men nødvendigt dokumentationskrav, hvis man på tværs af aktører og projekter udnytter muligheden for at gøre det ens hver gang. 

Når der står 2023 på kalenderen, skal der afleveres mere dokumentation i byggeriet. Nu også for nybyggede huses CO2e belastning. Der vil for klimaets skyld skulle bruges flere data.

Ved at udnytte fælles standarder og best practises kan vi få dokumentationskravet til at fylde så lidt som muligt i vores tidsplaner uden at gå på kompromis med kvaliteten af den data, som kravet skal sikre, at vi får. 

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Klimaforandringernes konsekvenser for den danske infrastruktur, bygningsmasse og urbanisering forudses at blive en af samfundets største udfordringer de kommende årtier - men måske den dårligst forberedte, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, sammen med en række debattører, bl.a. Katherine Richardson og Erik Rasmussen, i en kronik i Berlingske. ”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. De vil have en betydelig indvirkning på vores infrastruktur, herunder veje, broer, energianlæg, teleinfrastruktur og andre bygninger og anlæg”, lyder det fra debattørerne, som opfordrer til, at der hurtigt træffes politiske beslutninger om en plan, der forbereder Danmark på en ny klimavirkelighed.
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte, skriver FRI i et debatindlæg.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Virksomhederne står over for en stor opgave, når de skal gå fra fossil til vedvarende energi. Staten bør stille værktøjer til rådighed. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen.
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.