Presseklip: Stor nedgang rammer ikke ingeniørerne

Uge 37 2023

Stor nedgang rammer ikke ingeniørerne

Nye branchetal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, viser fortsat flotte omsætningstal for de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder. Og den opbremsning af byggeriet, der ses andre steder i byggeriets værdikæde, er ikke at finde i tallene for rådgiver- og ingeniørvirksomheder. ”Selvom vi godt kan mærke på især nogle af vores mindre medlemsvirksomheder, at der HAR været et skift i den måde, der bliver bygget på i Danmark, så ser vi som branche ikke en stor nedgang inden for byggesektorerne”, fortæller han. (Licitationen, Dagens Byggeri)

En sektor trækker særlig meget hos ingeniørerne

En sektor udgør en stadig større andel omsætningen hos de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder, viser seneste statistiske branchebeskrivelse fra FRI. Ser man på omsætningen spredt ud over på de fire største sektorer, Byggeri, Infrastruktur, Miljø og Energi, var fordelingen stort set som året før. Men til gengæld var der en voldsom vækst i en femte sektor: Industriel proces og produktion, påpeger adm. direktør i FRI, Henrik Garver. (Building-Supply)

AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle

Der er allerede gået 5 år siden den sidste revision af AB systemet, og det er nu tid til en drøftelse af om AB-systemet skal revideres. Men aftalerne har aldrig fået lov at vise deres værd, da de konstant fraviges. Dermed opnår man ikke det, der var hensigten: Et genkendeligt system, som nedbringer tilbudsomkostningerne for såvel bygherren som leverandøren og dermed også begrænser konflikterne. Det skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson, i et debatindlæg i Dagens Byggeri. (Dagens Byggeri)

Fornem international ingeniørpris på danske hænder

Jyothsna Amrith fra SYSTRA Danmark blev tirsdag aften hædret ved FIDIC Global Infrastructure Conference i Singapore 2023, hvor hun blev tildelt FIDIC Future Leaders Award. Prisen går til en ung ingeniør, der har gjort en ekstraordinær indsats og har potentiale som en af fremtidens ledere inden for branchen. Jyothsna Amrith er projektleder i SYSTRA Danmark. Hun er specialist i skinneprojekter og involveret i en række store projekter med jernbane, letbane og metro rundt om i verden. Jyothsna vandt i marts prisen som Årets unge FRI Rådgiver til FRI’s Årsmøde. (Dagens Byggeri)

FN-rapport er dyster læsning for klimaet

FRI præsenterede tidligere på ugen den første status på, hvordan det går i forhold til at nå målene i Parisaftalen. Desværre viser rapporten, at verdens lande, trods reelle ambitioner, halter langt bagud, og i FRI læser energipolitisk konsulent, Frederikke Vorborg, rapporten med dyb alvor. ”Konklusionerne i rapporten er ikke overraskende, men forhåbentlig kan rapporten være med til at sætte endnu mere fokus på behovet for reel handling. Det er ikke mere end et halvt år siden, at Klimarådet rettede kritik af regeringens klimatiltag ift. at nå 2025- og 2030-målene, og FN’s rapport viser med al tydelighed, at det ikke kun går for langsomt i Danmark, men i hele verden”, påpeger hun. Frederikke Vorborg. (Bygtek, Dagens Byggeri)

Krav til LCA-beregninger skal give mening

Siden årsskiftet har der været myndighedskrav om, at bygherrer skal udføre en LCA-beregning for byggeriets C0 2 e-belastning - altså belastningen af både C0 2 og andre drivhusgasser. Og dokumentationen er nødvendig - den skal blot udføres ordentligt og ud fra krav, der giver mening, siger Henrik Garver, adm. dir. i FRI. ”Det er er positivt, at man skal dokumentere blandt andet klimabelastning i det byggede miljø, for det er en del af en vigtig indsats. Det handler både om at leve op til Parismålsætningerne om bæredygtig udvikling og om at sikre, at vores planet også er beboelig for fremtidige generationer. Men vi skal se på, hvordan kravene er sammensat, og hvilke metoder vi bruger til at indsamle data”, siger han. (Byggeri + Arkitektur)