Pressekommentar: FN-rapport er dyster læsning for klimaet

FN har præsenteret den første status på, hvordan det går i forhold til at nå målene i Parisaftalen.

Desværre viser rapporten, at verdens lande, trods reelle ambitioner, halter langt bagud, og i Foreningen af Rådgivende Ingeniører læser energipolitisk konsulent, Frederikke Vorborg, rapporten med dyb alvor.  

- Konklusionerne i rapporten er ikke overraskende, men forhåbentlig kan rapporten være med til at sætte endnu mere fokus på behovet for reel handling.

Det er ikke mere end et halvt år siden, at Klimarådet rettede kritik af regeringens klimatiltag ift. at nå 2025- og 2030-målene, og FN’s rapport viser med al tydelighed, at det ikke kun går for langsomt i Danmark, men i hele verden, siger Frederikke Vorborg og uddyber:

- Klimaændringer truer alle lande, samfund og mennesker kloden rundt, og derfor er vi i FRI enige i rapportens konklusion om, at der er behov for at accelerere tilpasningsindsatsen. Det er nødvendigt for at afværge og minimere de negative konsekvenser af klimaforandringerne, særligt i de mest sårbare områder i verden.

Lang vej endnu

Frederikke Vorborg mener, at vi i Danmark har taget mange skridt i den rigtige retning, men at der med al tydelighed er lang vej endnu:

- Det er positivt, at vi i Danmark allerede har igangsat mange gode initiativer for at udbygge VE og udfase fossile brændsler, men det er essentielt, at vi får sat gang i implementeringen af allerede vedtaget lovgivning. Det kommer til at kræve en indsats fra alle dele af samfundet at leve op til Parisaftalen, og derfor mener jeg heller ikke, at vi kan blive ved med at udskyde drøftelserne om klimatiltag for de områder/sektorer, der kommer til at blive hårdt ramt. Det gælder fx landbrugs- og transportsektoren, der er helt afgørende for arbejdet med at nedbringe Danmarks klimaaftryk, siger hun og afslutter:

- Det er uden tvivl tid til at trykke speederen i bund, og i FRI er vi selvfølgelig klar til at bidrage med vores viden og eksperter.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører arbejder for, at den grønne omstilling i Danmark foretages på et velfunderet teknisk og samfundsøkonomisk grundlag, så vi bedst muligt kan nå i mål – ikke kun med 2025-målene, men også med 2030-målene. Og måske accelerere 2050-målene, som vi ser det ske i flere af vores nordiske nabolande.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Danske ingeniørvirksomheder omstiller sig til nye tider
Pressemeddelelse: Danske ingeniørvirksomheder omstiller sig til nye tider
Nye tal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, understreger en klar tendens mod at virksomheder har et øget fokus på medarbejdere og en omstillingsparathed i forhold til. et marked der er i hastig forandring, drevet af skærpede markedskrav, bæredygtighed og grøn omstilling.
Pressekommentar: ’Fremtidssikring af Danmark’ sikrer ikke Danmark
Pressekommentar: ’Fremtidssikring af Danmark’ sikrer ikke Danmark
Regeringen præsenterede i dag deres Finanslovsforslag for 2024. Et forslag, der har fået titlen ’Fremtidssikring af Danmark’. Selvom der er mange positive initiativer at finde i finanslovsforslaget, så imponerer titlen ikke adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Henrik Garver.