Pressemeddelelse: Danske rådgivere i fortsat rekrutteringsboom

De rådgivende ingeniørvirksomheder har i stort omfang haft held til at tiltrække medarbejdere over de seneste år, og de forbereder sig på yderligere oprustning. 

Det viser tal fra den seneste konjunkturmåling fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

FRI tager hver halve år temperaturen på medlemsvirksomhedernes forventninger til den kommende tid. Og målingen dette efterår viser, at branchen fastholder en historisk stærk ordrebog med opgaver til 85% af de beskæftigede om tre måneder og 64% om seks måneder. Dette er meget lig tallene fra april, og dermed markant over det normale niveau. Forventningen er at der kommer en fortsat høj, men stabil udvikling i 2024, hvor hele 88% regner med en uændret ordrebeholdning om et halvt år.

Fordelt på sektorer, er det tydeligt, at boligbyggeriet i Danmark stort set er gået i stå. Men virksomhederne har fortsat travlt. Aktiviteten er bare fordelt på andre sektorer – inklusive nye områder, der ikke tidligere har været i en størrelsesorden, som har gjort dem til selvstændigt opgjorte sektorer. For eksempel industrielle processer, som er en sektor der udspringer af opgaver inden for ikke mindst den danske medico- og pharma-industri, fødevareindustrien og logistikområdet.

Når det kommer til tilvækst af medarbejdere, så forventes den igangværende rekruttering at fortsætte med uændret styrke. 83% af de adspurgte virksomheder forventer at være flere ansatte om seks måneder – kun 1% forventer at være færre.
Og det på trods af, at undersøgelsen også viser, at medlemsvirksomhedernes opfattede mangel på medarbejdere er faldet, men fortsat ligger højt. 73% af virksomhederne melder om mangel på ingeniører og 34% melder om mangel på andre typer medarbejdere. I foråret 2023 var tallene hhv.  97% og 84%.


Massiv rekrutteringsindsats – også fremadrettet

Og det har ifølge Adm. direktør i FRI, Henrik Garver en naturlig forklaring i den rekrutteringsindsats hele den rådgivende ingeniørbranche i Danmark har gennemført gennem de senere år.

- Det er tydeligt at se, at de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i den grad har markedet med sig, selvom det ser anderledes ud, end nogen måske har været vandt til. Det er ikke boligbyggeri, men andre sektorer der boomer. Og derfor er der naturligvis et stort behov for flere kompetencer inden for en lang række områder – ikke mindst, naturligvis, flere ingeniører, siger han og uddyber:

- At vi ser færre, der beskriver, at de oplever en mangel på ingeniører, er jo tegn på at der i den generelle økonomi sker en opbremsning. 73% er fortsat et alt for højt tal, men meldingen fra virksomhederne er, at det trods alt er blevet lettere at rekruttere de manglende hoveder. Hertil kommer, at virksomhederne har fået en langt stærkere international diversitet over de seneste år, derfor er rekrutteringsindsatsen i bl.a. vores europæiske nabolande også en vigtig del af forklaringen.

Udfordringerne med ingeniørmanglen består dog stadig – for opgaverne bliver ikke mindre, og der er stadig et kæmpe vækstpotentiale.

- Det er – på trods af de flotte tal – stadig meget voldsomt at se, at tre ud af fire virksomheder inden for vores branche oplever, at det er svært at finde de ingeniører, de skal bruge – specielt når vi ser, at de fortsat har brug for vækst, for at løse de stadigt mere komplekse opgaver, vi som samfund har brug for at få løst. Men så kan vi glæde os over, at de mange indsatser der generelt er sket på brancheniveau, omkring diversitet, omkring work/life-balance omkring seniorer, omkring kultur og omkring neurodiversitet virker. Det er tilsyneladende er lykkedes at skabe en branche med gode arbejdspladser, som det er attraktivt for både ingeniører og andre faggrupper, der måske tidligere har siddet i helt andre stillinger, at finde en karriere i, afslutter Henrik Garver.

Du kan se hele rapporten om seneste konjunkturmåling fra FRI her

Læs flere pressemeddelelser