FRI hilser ny bygherrevejledning med anbefaling af AB18-aftalesystemet uden fravigelser velkommen

FRI Pressekommentar: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen opfordrer alle offentlige bygherrer til at følge det nye AB18-aftalesystem og ved eventuelle fravigelser at anvende følg-eller-forklar-princippet. Det bifalder Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.


 

I dag har Bygningsstyrelsen udsendt den nye Bygningsvejledning 2019. I vejledningen fremgår det, at styrelsen følger det nye AB18-aftalesystem og anvender følg-eller-forklar-princippet, så eventuelle afvigelser sker med en saglig begrundelse. Ministeren udtaler i forbindelse med udsendelsen en opfordring til alle offentlige bygherrer om at anvende AB-18 systemet og følg-eller-forklar-princippet, fordi der skabes bedre genkendelighed i markedet og forventeligt mindskede transaktionsomkostninger.

FRI har i flere år deltaget intensivt i arbejdet med at udforme det nye tidssvarende AB-18 system. Nu hvor AB18 er udviklet, har FRI et meget skarpt fokus på, at de nye AB-regler faktisk bliver anvendt, som de er tiltænkt. Det vil i udgangspunktet sige, at AB18-systemet anvendes uden fravigelser.

Henrik Garver, administrerende direktør i FRI, udtaler:

FRI hilser vejledningen og opfordringen fra Bygningsstyrelsen og transport- bygnings- og boligministeren meget velkommen. Det er nødvendigt med denne klare opfordring, da vi desværre allerede i dag oplever en række betydelige fravigelser til ABR18. AB18-systemet skal i udgangspunktet følges. For det er kun, hvis vi alle følger AB18, at vi får sikret bedre byggeprocesser, men ikke mindst får sænket transaktionsomkostningerne og mindsket antallet af konflikter. Ikke saglige fravigelser fra AB18 forhindrer samfundet i at høste de gevinster, som AB-reglerne skulle fremme.
Adm. direktør i FRI, Henrik Garver.

FRI følger anvendelsen af AB18-systemet meget tæt – især aftaler og udbud, hvor systemet fraviges. FRI understøtter desuden implementeringen af AB18 ved at tilbyde en række kurser i AB18-reglerne.

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk


Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 30.000 medarbejdere i Danmark og internationalt, og har en global omsætning på 28 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

 

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.
Offentliggjorte BUILD-rapporter skaber indsigt i kommende grænseværdier fra 2025
Offentliggjorte BUILD-rapporter skaber indsigt i kommende grænseværdier fra 2025
Forslagene fra Social- og Boligstyrelsen om grænseværdier for nybyggeriets klimaudledninger i BR18 er stadig fortrolige og deles kun med aftaleparterne bag den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri fra 2021. Analyserne, der ligger til grund for styrelsens forslag, er nu tilgængelige og giver en indikation af, hvad der præsenteres for de boligpolitiske ordførere.