Pressemeddelelse: Rambøll får flere kvindelige ansøgere og ledere – og vinder ny diversitetspris

Rambøll vinder den første Diversitetspris uddelt af Foreningen af rådgivende Ingeniører, FRI, for et initiativ, der blandt andet har gjort at der kommer både flere kvindelige ansøgere til deres opslåede stillinger, og flere kvinder på chefgangene.

De danske rådgivere og ingeniører arbejder i en branche, der traditionelt har været svært mandsdomineret. Det er heldigvis noget, vi ser en udvikling væk fra. I dag er der mange kvinder, der vælger at uddanne sig inden for STEM-området. Og FRI’s medarbejderstatistikker viser, at der langsomt men sikkert kommer flere og flere kvinder i branchen. Seneste måling viser at 32,1% af medarbejderne i branchen er kvinder.

I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ved vi dog, at der stadig ligger et stort arbejde i at få omstillet rekrutteringsprocessen og kulturen i det hele taget, så vi kan styrke ligestilling og diversitet i branchen. Det er et arbejde, vi tager meget seriøst, og blandt andet derfor uddeler FRI fra i år ”FRI’s Diversitetspris”.

Fremgang i antallet af kvindelige ansøgere

FRI’s diversitetspris går til en af foreningens medlemsvirksomheder eller en afdeling i en virksomhed, der har gennemført et initiativ eller en indsats, der bidrager til styrket ligestilling, diversitet eller inklusion. Et initiativ, der kan skabe inspiration i andre virksomheder og dermed være med til at styrke arbejdet for ligestilling, diversitet og inklusion i hele branchen.

Prisen går i år til Rambøll for initiativet ”Strukturerede diversitetsværktøjer til rekruttering og onboarding”.

Blandt tiltagene i initiativet har Rambøll udviklet et digitalt værktøj, der neutraliserer socialt stereotypt indhold på tværs af firmaets kommunikationskanaler. Man har også trænet alle medarbejdere i emner som ligestilling, diversitet og betydningen af et inkluderende arbejdsmiljø gennem digitale læringsmoduler.

I dag er 150 af Rambølls ledere uddannet om lighed, diversitet og inklusion med det formål skabe en inkluderende kultur og at de kan agere rollemodeller.

Rambøll har siden initiativet blev indført, blandt andet oplevet en stigning på 12% i antallet af kvindelige jobansøgere og en styrket tiltrækning af internationale kandidater. Ligesom det har bidraget til, at der er kommet flere kvindelige ledere i Rambøll.

Et eksempel til efterfølgelse

Rambøll modtog prisen torsdag den 7. marts, og fik af FRI’s formand, Henrik Winther (COWI) og FRI’s adm. direktør, Henrik Garver, samtidig overrakt en check på 10.000 kr. der skal gives videre til en non-profit EDI-organisation, vinderen selv kan udpege.

- Vi er i FRI rigtig glade for at kunne sige tillykke til Rambøll med prisen for initiativet ‘Strukturerede diversitetsværktøjer til rekruttering og onboarding’, siger Henrik garver og uddyber:

-  Dommerkomiteen var imponeret over deres værktøj til neutralisering af socialt stereotypt indhold i deres kommunikation, og lægger også vægt på træningen i ligestilling, diversitet og betydningen af et inkluderende arbejdsmiljø. Metoderne med bl.a. EDI-moments og en faktisk indsats for at måle på ligestilling, diversitet og inklusion, har gjort en forskel for Rambøll. Samtidig er det ikke et initiativ der forudsætter store investeringer. En del af initiativet er plug-and-play for andre rådgiver- og ingeniørvirksomheder, det handler bl.a. om at have klare budskaber og forventninger fra ledelsen, at sikre repræsentation af begge køn til jobsamtaler og at måle på indsatsen for at være bevidst om diversiteten i egen virksomhed. Det kan implementeres relativt enkelt, og det er effektfuldt.
Vi glæder os i FRI både over, at der nu er kommet en bedre repræsentation af begge køn til Rambølls jobsamtaler, og at resten af branchen kan blive inspireret af Rambølls metoder.

Ud over Rambøll var SYSTRA Danmark nomineret for initiativet ”Ligestilling i SYSTRA”, hvor man har indført en række initiativer, der skal styrke ligestilling i forhold til køn, etnicitet, uddannelsesbaggrund, handicap, religion med mere, og COWI for initiativet ”Promoting a Truly Inclusive Workplace”, hvor virksomhedens danske medarbejdere har gennemgået flere led af træning og undervisning om ligestilling og diversitet.

Billedtekst: Fra venstres ses FRI’s adm. direktør, Henrik Garver, HR-direktør i Rambøll, Lena Kjær, Adm. Direktør i Rambøll, Ib Enevoldsen og FRI’s formand, Henrik Winther. (Foto: FRI)

-o-

Pressekontakt:

Morten Vendt
Kommunikationskonsulent
PR, Kommunikation og Storytelling
E:  mv@frinet.dk
T:  +45 35 25 37 37
D: +45 35 25 37 47

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Danske rådgivere fokuserer på europæisk vækst
Pressemeddelelse: Danske rådgivere fokuserer på europæisk vækst
Hvor der sidste år sås en stor fremgang i Asien, skal medarbejdervæksten i de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheders udenlandske datterselskaber i år primært findes på de nære markeder. Det viser nye tal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.