Et mere robust energimærke for bygninger

FRI har deltaget aktivt i arbejdet med et forbedret energimærke. Resultatet er nu offentliggjort.


 

Før jul 2017 inviterede Energi-, Forsynings- og Klimaministeren organisationerne med aktører indenfor energimærkning til møde om et forbedret energimærke. Resultatet af mødet var igangsættelse af en proces, hvor markedets aktører skulle komme med forslag til forbedringer. FRI har deltaget aktivt i arbejdet. Resultatet af arbejdet blev offentliggjort på et møde, hvor FRI deltog, og hvor ministeren og den øverste ledelse i departementet og styrelsen, præsenterede resultatet.

FRI er glade for, at der er blevet lyttet til branchen. Energimærket er et godt redskab til at sikre energieffektive bygninger. Mærket skal dog have en højere kvalitet. I perioden 2019 – 2021 bliver der igangsat en række initiativer, og FRI vil deltage i dette arbejde. Såfremt I ønsker at blive inddraget i arbejdet eller høre nærmere, så kontakt Majbritt Juul på 2678 2679 eller mj@frinet.dk.

Læs nærmere her

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.
EPD'er
EPD'er
Ønsker man at anvende EPD'er i sin beregning, kan alle danske EPD'er findes hos EPD Danmark.
Excel Lite
Excel Lite
BUILD har lanceret et værktøj - Excel Lite - der gør det muligt at opbygge en bygningsmodel i Excel for derefter at importere den til LCAbyg.