Hjælp med at forbedre LCAbyg og påvirke den internationale udvikling af LCA

SBi deltager på vegne af Danmark i internationale forskningsprojekter, hvor SBi arbejder for en harmonisering af fremgangsmåder for udførelse af LCA i byggeriet, og for hvordan kravværdier for fx bygningers klimabelastning kan stilles. Du kan hjælpe ved at deltage i undersøgelse.


 

SBi deltager på vegne af Danmark i internationale forskningsprojekter, hvor SBi arbejder for en harmonisering af fremgangsmåder for udførelse af LCA i byggeriet, og for hvordan kravværdier for fx bygningers klimabelastning kan stilles. I forbindelse med et internationalt projekt - IEA Annex 72 er der en undersøgelse i gang. FRI vil opfordre jer til at deltage i denne undersøgelse. Link til undersøgelsen findes her. Det kan nævnes, at der allerede er over 800 besvarelser fra tyske virksomheder. Dit input betyder rigtig meget for det danske bidrag.

Kort om baggrunden
SBi har arbejdet med udvikling af LCAby-værktøjet for den danske byggebranche, på forskellige analyser og publikationer, som formidler forskningsresultater og oplysninger om emnet. I øjeblikket er der over 3000 registrerede brugere af LCAbyg, hvor mellem 300-500 brugere anvender LCAbyg hver måned. Hvis du vil vide mere om LCAbyg, kan du læse mere her. SBI har også udgivet rigtig mange forskningspublikationer om emnet, som du kan tilgå her.

Byggebranchen er nu nået så langt med at nedbringe bygningers driftsenergiforbrug, at når vi bygger nye bygninger, så belaster byggematerialernes livscyklus klima og ressourcer mere end driften. Dette viser en SBi rapport fra 2017, hvor LCAbyg anvendes til beregning af seks forskellige eksempler på nybyggeri. I alle tilfælde belaster byggematerialerne klimaet med 50 - 75 %, når bygninger vurderes over en periode på 80 – 120 år.

 

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.
EPD'er
EPD'er
Ønsker man at anvende EPD'er i sin beregning, kan alle danske EPD'er findes hos EPD Danmark.
Excel Lite
Excel Lite
BUILD har lanceret et værktøj - Excel Lite - der gør det muligt at opbygge en bygningsmodel i Excel for derefter at importere den til LCAbyg.