Pressemeddelelse: Danske ingeniørvirksomheder omstiller sig til nye tider

Nye tal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, understreger en klar tendens mod at virksomheder har et øget fokus på medarbejdere og en omstillingsparathed i forhold til. et marked der er i hastig forandring, drevet af skærpede markedskrav, bæredygtighed og grøn omstilling.

Fremtiden inden for teknisk rådgivning og videneksport kommer til at kræve diversitet i arbejdsstyrken, en bred vifte af kompetencer og villigheden til at tilpasse sig et marked der er under voldsom forandring.

Det viser resultaterne af FRI’s videnopgørelse 2023, der opsummerer nøgletal fra 2022-videnregnskaberne i FRI’s medlemsvirksomheder til brancheniveau.

Stor vækst i antallet af medarbejdere

Beskæftigelsen i FRI-virksomhederne er steget gennem 2022, og medarbejderomsætningen var historisk høj i rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI. Adm. direktør i FRI Henrik Garver er stolt over, at det fortsat lykkes at tiltrække medarbejdere i et svært marked:

- FRI-virksomhedernes antal ansatte voksede samlet set med mere end 1000 ansatte. Tilgangen af nye medarbejdere var på 29%, det er tæt på 4.000 ansættelser i løbet af 2022, svarende til at der hver eneste dag i året, inkl. lørdag og søndag, er kommet 10 nye ansatte til i FRI’s medlemsvirksomheder. Det er meget imponerende, og er naturligvis et udtryk for, at vi som branche har behov for arbejdskraft, siger han.

Ud over den store tilgang af medarbejdere, så hæfter branchedirektøren sig ved det fokus, medlemsvirksomhederne udviser ved at sammensætte og tilpasse medarbejderstaben til en fremtid, der byder på mere komplekse opgaver:

Nye kompetencer

- Vi ser – især i de store virksomheder – en langt større andel af medarbejdere med lange videregående uddannelser, der ikke er ingeniører. Og vi ser igen i år en stigning i antallet af internationale eksperter hentet til Danmark udefra. Det er naturligvis et udtryk for, at vores medlemsvirksomheder rekrutterer bredt. Men også en anerkendelse af, at der er brug for en bred palet af kompetencer inden for mange områder, for at kunne løse stadigt mere komplekse opgaver. Det gælder både i omstillingen af vores energisektor, i udviklingen af kompetencer ift. proces- og pharmaindustrien, ift. at kunne løfte det de opgaver der handler om bæredygtighed og klimatilpasning, og ift. udviklingen af vores infrastruktur, siger Henrik Garver, og forklarer, at det også kan ses på den måde FRI-virksomhederne investerer i deres allerede ansatte medarbejdere.

- Der blev i gennemsnit investeret 20.000 kr. i efteruddannelse pr. medarbejder i 2022. Det tal har aldrig været højere. Vores vurdering er, at efteruddannelse drives af behovet for at virksomhederne kan tilbyde de rigtige ydelser i markedet, med bl.a. stigende krav til bæredygtighed og en markant øget digitalisering, der generelt forandrer rådgiverydelserne i rigtig mange sektorer. Efteruddannelse er også et vigtigt element i at styrke tilknytningen af medarbejdere og tiltrækningen af nye medarbejdere til den enkelte virksomhed. Dette fokus på at løse de opgaver der sikrer en bedre verden, og fokus på medarbejdernes løbende udvikling, ser jeg som en klart medvirkende årsag til, at FRI-virksomhederne fastholder deres gode position på listen over ”første foretrukne arbejdsplads” blandt studerende, siger han.

Nøgletallene i årets Videnopgørelse viser desuden, at der fortsat er en stigning i antallet af kvindelige ansatte og i antallet af medarbejdere med projektledererfaring.   Der ses også tendenser til at den gennemsnitlige kundestørrelse er steget, og at branchens udgifter til afgivelse af tilbud er faldet og nu er på et historisk lavt niveau.

Læs flere pressemeddelelser